PROJEKTY BADAWCZO-WDROŻENIOWE

Oferujemy współpracę w realizacji innowacyjnych projektów badawczo-wdrożeniowych w firmach usługowych i zakładach produkcyjnych wykorzystujących w procesie technologicznym wysokociśnieniową strugę wodną. Nasza oferta skierowana jest również do firm zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z funduszy europejskich innowacyjnych projektów wdrożeniowych z zakresu wykorzystania wysokociśnieniowej strugi wodnej jako narzędzia obróbkowego i obejmuje doradztwo oraz pomoc w przygotowaniu merytorycznej części wniosku. W wyniku dotychczasowej działalności badawczo-wdrożeniowej powstały rozwiązania zastrzeżone 6 patentami i 3 zgłoszeniami patentowymi.

 

Powrót do oferty