SYSTEMY PODAWANIA ŚCIERNIWA ADS1300

Urządzenie służy do automatycznego podawania ścierniwa do centrum obróbkowego AWJ. Po instalacji urządzenia napełniany jest zbiornik zasypowy ścierniwem (np. granat o ziarnistości #80). Napełnienie dolnego zbiornika ciśnieniowego realizowane jest grawitacyjnie przez zawór zasypowy. Po całkowitym napełnieniu tego zbiornika następuje jego automatyczne zamknięcie i włączenie dopływu sprężonego powietrza, które upłynnia i transportuje ścierniwo do centrum obróbkowego AWJ. Gdy zbiornik ciśnieniowy zostaje opróżniony następuje jego automatyczne odpowietrzenie i otwarcie zaworu zasypowego. Po napełnieniu zbiornika ciśnieniowego ścierniwem następuje automatyczne zamknięcie zaworu zasypowego i włączenie dopływu sprężonego powietrza, transportującego ścierniwo do centrum obróbkowego AWJ.

 

Powrót do oferty