SYSTEMY USUWANIA ZUŻYTEGO ŚCIERNIWA

Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego usuwania zużytego ścierniwa ze zbiornika obrabiarki służącej do cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną. Zużyte ścierniwo przetłaczane jest do wymiennego zasobnika. Elementem oddzielającym zużyte ścierniwo od wody w przetłaczanej zawiesinie jest separator odśrodkowy. Zastosowanie tego zespołu umożliwia wielokrotne zwiększenie wydajności w stosunku do innych systemów, w których cała objętość zawiesiny tłoczona jest do osadnika. W naszym urządzeniu, woda stanowiąca ponad 90% całkowitej objętości przetłaczanej zawiesiny, zawracana jest do zbiornika obrabiarki AWJ. Mokre ścierniwo podawane jest do zbiornika wyposażonego w pojemnik BigBag. Resztka wody pozostająca w ścierniwie przesącza się przez BigBag i gromadzi się w zlokalizowanym poniżej zbiorniku odciekowym.

 

Powrót do oferty