URZĄDZENIA DO HYDRO-PIASKOWANIA SANDBOT

Urządzenie SANDBOT przeznaczone jest do czyszczenia powierzchni technicznych i budowlanych z wykorzystaniem strumienia powietrzno-wodno-ściernego, oraz spłukiwania (mycia) z wykorzystaniem strumienia powietrzno-wodnego. Urządzenie zostało skonstruowane do pracy z wykorzystaniem luźnego ścierniwa o szerokim zakresie ziarnistości (0,1÷2mm), jednakże zalecane jest stosowanie ścierniwa o ziarnistości #60 np. garnetu lub szlaki pomiedziowej. W pneumatycznych obróbkach na mokro dopuszczalne jest również stosowanie piasku kwarcowego. Konstrukcja urządzenia umożliwia stosowanie ścierniw o dużej niejednorodności wymiarowej ziaren ściernych, oraz wielokrotnego wykorzystania tego samego materiału ściernego.

Urządzenie zbudowane jest z ciśnieniowego zbiornika magazynującego zawiesinę ścierną, leja zasypowego z zaworem zlokalizowanym w górnej części zbiornika, oraz instalacji hydraulicznej i pneumatycznej umiejscowionej w skrzynce sterującej przymocowanej do cylindrycznej części zbiornika.

Pompa membranowa zasysa wodę ze zasobnika i tłoczy ją przez dwie rozdzielone instalacje, z których jedna prowadzi przez zawór iglicowy do zbiornika (umożliwia rozmywania złoża zawiesinowego), po czym łączy się w mieszalniku z instalacją omijającą zbiornik - umożliwiającą rozrzedzenie zawiesiny. Zawiesina transportowana jest przewodem do, sterowanego siłownikiem pneumatycznym, zaworu membranowego.

Sprężone powietrze zasila niezależnie pompę membranową i elementy wykonawcze instalacji sterującej (zawór membranowy, zawór kulowy). Przesterowanie pneumatycznego zaworu sterującego powoduje otwarcie zaworu membranowego i kulowego oraz wzbudzenie przepływu mieszaniny powietrzno-wodno-ściernej w wężu transportującym do głowicy roboczej. Ostateczne ukształtowanie strumienia obróbkowego realizowany jest w dyszy formującej.

Powrót do oferty