DORADZTWO TECHNICZNE W BRANŻY WATERJET

Prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie możliwości wykorzystania i wdrożenia wysokociśnieniowej strugi wodnej jako narzędzia tnąco-erozyjnego w proces produkcyjny realizowany w zakładach przemysłowych i usługowych. Wskażemy obszar wdrożenia i korzyści z niego wynikające.

 

 

 

Powrót do oferty