SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PODAWANIA ŚCIERNIWA typ ADS 1300

Polskie, innowacyjne i opatentowane, wyposażone w zbiornik zasypowy o objętości 1300 kg, urządzenie do automatycznego dostarczania ścierniwa do obrabiarek tnących wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną. W podajniku zastosowano pneumatyczny zawór zasypowy umożliwiający niezależne i szczelne zamykanie zbiornika ciśnieniowego z wykorzystaniem niewielkiej ilości sprężonego powietrza.
Urządzenie wyposażono w instalację pneumatyczną umożliwiającą płynną regulację wspomagania transportu ziaren ściernych do obrabiarki. Umożliwia to skuteczne podawanie ścierniwa do centrum obróbkowego zlokalizowanego w znacznej odległości od podajnika, lub do kilku maszyn jednocześnie.

Dane techniczne

System automatycznego podawania ścierniwa typ: ADS 1300

patent nr P.402940

Wartość podłączenia elektrycznego : 230V AC, 50Hz
El. przewód podłączeniowy : 3-bieguinowy, 1,5 mm2
Przyjęcie mocy : max. 200 W
Zabezpieczenie : 6 A
Środki zabezpieczające :Zerowanie z oddzielnym przewodem ochronnym
Zużycie sprężonego powietrza : 5-6 bar, 10 m3/h
Pojemność nominalna zbiornika zasypowego : 1300 kg
Objętość zbiornika ciśnieniowego : 13,5 dm3
Łącza węży : Przewód transportujący ścierniwo 8-10 mm
: Przewód zasilający sprężonego powietrza 12 mm
Masa własna : ok. 0,25 t
Wymiary : Długość 1100 mm
: Szerokość 1100 mm
: Wysokość 1800 mm
Powierzchnia ustawienia 1,2 m2 odpowiednio do planu ustawienia
Sterowanie : SIEMENS LOGO!24
Obsługa : panel Siemens TD
Częstotliwość kontroli : zgodnie z harmonogramem kontroli
Emisje do środowiska : nie występuje obciążenie pyłowe
Emisja hałasu : < 70 dBA w odległości 1m
Wibracje : nie ma
Promieniowania : nie ma
Gazy : nie ma

 

Powrót do urządzeń